Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu PDF Print E-mail
Saturday, 31 December 2005 00:56
ShareImage


 

Sdružení bylo založeno 19.3. 1999 pod původním názvem Sdružení cestovního ruchu Šumpersko - Jeseníky jako otevřené sdružení právnických osob, jehož cílem je vytvářením územních, organizačních, kulturních, sportovních a materiálně finančních podmínek napomáhat rozvoji cestovního ruchu jako významnému hospodářskému odvětví a zdroji pracovních příležitosti a ekonomických výnosů celého regionu, který je charakteristicky zachovalým životním prostředím a zajímavou krajinou s mnoha atraktivitami. stejně jako existencí mnoha podnikatelských aktivit, šetrných k přírodě. V roce 2004 se v souvislosti se zájmem o členství i z jiných částí Jeseníků změnil název na Sdružení cestovního ruchu Jeseníky a zvýšil se důraz na roli destinačního managementu pro turistickou destinaci Jeseníky. Tento trend byl v roce 2005 podpořen i orgány Olomouckého kraje a byla zahájena užší spolupráce při realizaci Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na jejímž základě Sdružení získalo pro rok 2006 příspěvek na činnost z krajského rozpočtu. Sdružení usiluje o dobré jméno a rozvoj kvality služeb cestovního ruchu v oblastí Jeseníků a o zvyšování schopnosti přijímat domácí a zahraniční turisty na odpovídající mezinárodní úrovni.

V zájmu svých členů má Sdružení za úkol hájit, prosazovat a zastupovat společné zájmy související s rozvojovými aktivitami, marketingem, tvorbou produktů cestovního ruchu, investicemi do cestovního ruchu, dopravou, rozvojem služeb a vzděláváním v oblasti lidských zdrojů a prosazovat je u orgánů státní správy, územních a jiných. orgánů a organizaci. Cílem této činnosti je vytvořit silnou, společensky i odborně ceněnou a respektovanou organizaci.

Organizační struktura je tvořena Valnou hromadou, která je nejvyšším orgánem Sdružení. Rozhoduje o všech záležitostech Sdruženi, jejichž řešení nesvěří do působnosti jiných orgánů Sdružení., Správní radou, která je statutárním orgánem Sdružení a výkonným orgánem v období mezi Valnými hromadami. Rozhoduje v záležitostech, které nejsou vyhrazeny valné hromadě a ze svého středu si volí předsedu, místopředsedu a hospodáře, Dozorčí radou, kontrolním orgánem, který je podřízen výhradně Valné hromadě a Sekcemi, které jsou poradními skupinami Správní rady.

Výkonnou jednotkou Správní rady je Sekretariát Sdružení, zajišťující technicko administrativní agendu a další úkoly spojené s činnosti sdružení.

Sdružení hospodaří podle rozpočtu schváleného Valnou hromadou. Zdroje k finančnímu zjištění jejího hospodaření jsou

členské příspěvky . příjmy z vlastní činnosti . dotace . subvence . dary

Sdružení je nepolitické, odborné nezávislé, otevřené a dobrovolné zájmové sdružení právnických osob.

 

 
 
Jeseniky: Ubytování v Jeseníkách | Jeseniky.org | Turistika Jeseníky | Lyžařská střediska v Jeseníkách | Počasí Jeseníky | Zajímavosti a novinky z Jeseníků | Live kamery Jeseníky