Čeština (Česká republika)GermanEnglish (United Kingdom)Polish (Poland)

Links

Server

Wszystkie teksty i fotografie są zlokalizowane są własnością poszczególnych autorów jest zabronione i zgody w jakikolwiek sposób, aby rozwinąć lub opublikować

jeseniky.org, moravskehory.com, jesenicko.biz, sumpersko.eu zoptymalizowana dla: 1024x768 lub wyższa, IE 5.0

Copyright Němčík design a PhDr. Jindřich Němčík

2003 - 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone

Support: Kraliq 2005

Utworzony w Joomla!

PageRankArs longa, vita brevis 2007 PDF Drukuj Email
Wpisał Vlastivědné muzeum v Šumperku   
Czwartek, 25. Październik 2007 10:20
Share
Image
Vážení, dovolte mi, abych Vás pozvala k návštěvě třetí a zároveň poslední výstavy cyklu Ars longa, vita brevis (Umění je věčné, život krátký) nazvané Církevní umění období klasicismu na Šumpersku, Zábřežsku a Mohelnicku, kterou je možné si ve Výstavní síni Vlastivědného muzea v Šumperku prohlédnout do 12. prosince.Výstava je tematicky i instalačně rozdělena do tří částí. První představuje oficiální církevní umění, přičemž pozornost je věnována autorsky určeným dílům. Vedle soch a obrazů si návštěvníci mohou prohlédnout luxusní církevní roucha, monstrance, svícny a další náčiní.....

V druhé části se seznámí s interiérem sakristie s dobovým nábytkem a vybavením a poslední oddíl je věnován lidovému sakrálnímu umění. Výstavu doplňuje videoprojekce architektury a nemovitých památek   z našeho okresu, nechybí ani oblíbené listovací soubory s informacemi o umělcích, světcích a lidových zvycích. Exponáty jsou i tentokrát zapůjčeny z jednotlivých farností a doplněny sbírkami Vlastivědného muzea v Šumperku.

V průběhu tří let se podařilo představit návštěvníkům ucelenou kolekci církevních památek našeho kraje a ukázat jejich vývoj od gotiky až po 19. století. Vedle skutečně skvělých a luxusních uměleckých předmětů našly své nezastupitelné místo i díla místních řemeslníků a lidových umělců. Výstavy ukázaly, že i v našem regionu, který nepatřil k uměleckým centrům, je možné spatřit nejen řadu špičkových importovaných prací, ale že zde působilo mnoho zručných a talentovaných umělců a vznikala vynikající díla.

V případě zájmu skupin (nejméně pět osob) Vás touto jedinečnou výstavou mohou po telefonické dohodě (583 214 070 – volat je možné každý pracovní den kromě pondělí) od  úterý do pátku v době od 9 do 12 či od 12.30 do 17 hodin provést její spoluautorky PhDr. Milena Filipová, Mgr. Mária Kudelová či já osobně. Prohlídka trvající maximálně 45 minut je vhodná zvláště pro vyučující historie a výtvarné výchovy, odbornou veřejnost, ale i další zájemce.

Pro děti, žáky, studenty středních a vysokých škol a pro skupiny žáků včetně pedagogického doprovodu nabízíme hromadné vstupné zatím ve výši pouze 5,- Kč za osobu!


Nenechte si proto ujít tuto
mimořádnou příležitost!
 
Těším se na Vaši návštěvu

PhDr. Marie Gronychová,
ředitelka VM Šumperk

 Image Image
 Image Image

 

 
Jeseniky: Ubytování v Jeseníkách | Jeseniky.org | Turistika Jeseníky | Lyžařská střediska v Jeseníkách | Počasí Jeseníky | Zajímavosti a novinky z Jeseníků | Live kamery Jeseníky