Čeština (Česká republika)GermanEnglish (United Kingdom)Polish (Poland)

Server

Všechny texty a fotografie zde umístěné jsou majetkem jednotlivých autorů a je zakázáno je bez jejich
souhlasu jakýmkoliv způsobem rozšiřovat či publikovat.
jeseniky.org , moravskehory.com, jesenicko.biz, sumpersko.eu

 

optimalizováno pro: 1024x768 a vyšší, IE 5.0


Copyright Němčík design


2003 - 2014 Všechna práva vyhrazena

Vytvořeno v Joomla!

PageRank

Olomoucký kraj nabízí báječné zimní zážitky PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Čtvrtek, 19 Říjen 2006 23:21
Share
Image
Projekt Olomouckého kraje „Marketing cestovního ruchu v Olomouckém kraji“, který byl představen 6. 10. 2006 na tiskové konferenci na Krajském úřadě v Olomouci je ve fázi dokončování podpory na zimní sezónu. Tento projekt v celkové hodnotě 12.026.310 Kč je spolufinancován Olomouckým krajem a fondy EU, má dlouhodobý charakter a jeho primárním cílem je marketingová podpora turistických regionů Olomouckého kraje, tj. Střední Moravy a Jeseníků. Realizace projektu potrvá do roku 2007. Zahrnuje mimo jiné aktivity spojené s budováním image obou turistických regionů, tvorbu nabídek, dále zpracování marketingové studie, na jejíž výsledky bude v oblasti rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje v dalších letech navázáno a zahrnuje také komunikační kampaň rozdělenou na zimní a letní sezónu....

Zimní kampaň byla oficiálně zahájená tiskovou konferencí 6. 10.2006.
Byly představeny loga turistických regionů a první image produkty projektu:
Střední Morava – Srdce a brány dokořán
Jeseníky – Horský ráj v létě i v zimě.

Prezentace výstupů projektu pokračuje druhou tiskovou konferencí v Lázních Velké Losiny (17. 10.), kde budou představeny tyto materiály:

1)    Užij si zimu!
Společná nabídka regionů  Jeseníky, Střední Morava - Zima 2006/2007
36 stránkový propagační materiál formátu A5 ve 4 jazykových mutacích (ČJ, PJ, AJ, NJ). Náklad 50 000 ks. Jeho smyslem je poskytnout návštěvníkům, kteří již přijeli do  Olomouckého kraje ucelený přehled o turistické nabídce regionů Střední Morava, Jeseníky v zimní sezóně 2006/2007. Materiál má zároveň motivovat turisty při plánování jejich příští dovolené. Naleznou zde popisy lyžařských center včetně map, kompletní nabídku služeb, popisy nejatraktivnějších turistických cílů, kontakty, možnosti sportovního a kulturního vyžití v zimním období v obou regionech. Materiály budou k dispozici v informačních centrech regionů, ubytovacích zařízeních a atraktivních turistických místech v Olomouckém kraji (např. lázně)

2)    Víte PROČ přijet?
Produkt pro podporu zimní dovolené 2006/2007
Propagační leták formátu A2 složený na A5 ve 4 jazykových mutacích (ČJ, PJ, AJ, NJ). Náklad 250 000 ks. Polská mutace činí 1/3 celého nákladu. Cílem letáku je působit nejen na návštěvníky, kteří region již znají a motivovat je k opakované návštěvě, ale především také získat návštěvníky nové. Tyto materiály budou využity v komunikační kampani (mailing do schránek, vklady do polských regionálních novin a týdeníků a při prezentaci na veletrzích a výstavách).

Dalším produktem chystaným na letošní zimní sezónu je také:
SKI info - tématický materiál formátu A2 složený na 10 x 21, který je určen lyžařům. Bude obsahovat podrobné informace o lyžařských možnostech (sjezdové i běžecké lyžování) v Olomouckém kraji. K dispozici bude lyžařům na kontaktních místech Olomouckého kraje, zejména v informačních centrech a ubytovacích zařízeních.
Cílem zimní kampaně je představit oba turistické regiony jako atraktivní místa pro trávení zimní dovolené či víkendů a vytvořit motivační nástroje a důvody k poznání, návštěvě a strávení dovolené právě v těchto regionech. Cílovou skupinu, na kterou je kampaň především zaměřená je konečný zákazník, tzn. turisté individuální i organizovaní.

Organizátoři pobytů a zájezdů /CK, touroperátoři/ jsou podporováni motivačním systém. Díky tomu došlo k významného posunu ve správném zařazením destinací Střední Morava a Jeseníky do jejich nabídky. V mnohých případech byly tyto destinace v nabídce řazeny pod Severní Moravu či Jižní Moravu. Úspěchu bylo dosáhnuto také v oblasti motivace touroperátorů k rozšíření jejich stávající nabídky regionů Střední Morava a Jeseníky. Na poli domácího cestovního ruchu je spolupracováno s cestovními kancelářemi Atis, Autoturist, Čedok a Pressburg. V rámci příjezdového cestovního ruchu byla navázána spolupráce s cestovními kancelářemi Atis, Čedok, Prag International a Pressburg, spolupráce je chystána i cestovními kancelářemi BMS (Německo) a Sitour (Slovensko). Další spolupráce je v jednání. Rovněž se připravuje spolupráce se společností Regionální poradenská agentura, s.r.o., která v současné době realizuje projekt „Zastavte se u nás“ spolufinancovaný EU a Olomouckým krajem. Projekt je zaměřen na propagaci a posílení cestovního ruchu v oblasti Jeseníků prostřednictvím tvorby produktových balíčků, které budou nabízeny v katalozích a na internetových stránkách. Cílem projektu je posílení jak domácího, tak i incomingového cestovního ruchu.

Konečný zákazník, ať již individuální nebo organizovaný turista, potenciální návštěvník či obyvatel regionu je oslovován pomocí jednotlivých propagačních a informačních materiálů, které ho inspirují regiony navštívit a podávají mu užitečné informace. Distribuční cesta materiálů je volena dle povahy produktu. U propagačních materiálů se jedná o veletrhy, mimoregionální prezentace a mailing do schránek. Informační materiály jsou konečnému zákazníku k dispozici na informačních centrech, ve vybraných ubytovacích zařízeních a na jiných turisticky atraktivních místech. Významnou roli v budování zákazníkova povědomí o regionech mají i připravované PR články v tištěných médiích.

Zimní kampaň cíleně zasahuje také polské území v blízkosti společných hranic s Olomouckým krajem,  a to především díky vkladu polské mutace produktu na podporu zimní dovolené „Víte proč přijet?“ do čtyř týdeníků novin Nowa Trybuna Opolska a dvou regionálních vydání novin Rzeczpospolita. Informační a propagační materiály projektu v polských mutacích budou také rozmístěny do informačních center v příhraniční oblasti Polska.
 
Chystaná letní kampaň projektu přinese potencionálním návštěvníkům, turistům i odborné veřejnosti řadu nevšedních zážitků a nové letní propagační a informační materiály.

 
 
Jeseniky: Ubytování v Jeseníkách | Jeseniky.org | Turistika Jeseníky | Lyžařská střediska v Jeseníkách | Počasí Jeseníky | Zajímavosti a novinky z Jeseníků | Live kamery Jeseníky